Notifications
Clear all

Lac Viet SureHCS Forum

Tư vấn khách hàng
Bài viết
Chủ đề

Góc tư vấn khách hàng

Giải đáp các vấn đề khách hàng thường gặp khi muốn triển khai, ứng dụng hệ thống phần mềm Quản lý nhân sự cũng như chia sẻ các kinh nghiệm khi triển khai các công tác liên quan tới Quản trị nguồn nhân lực tại Doanh nghiệp

24
23

Nghệ thuật quản lý nhân sự

Ghi nhận những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện chiến lược, quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực mà người quản lý cần có trong quản lý nhân sự

321
321

Góc thư giãn

Những chuyện vui trong nghề nhân sự trong công tác quản lý nhân sự

11
11

Ý kiến khách hàng

Quý khách hàng ghi nhận các ý kiến, các vấn đề cần hỗ trợ khi ựng dụng phần mềm quản lý nhân sự LV sureHCS

19
4

Hướng dẫn sử dụng chương trình
Bài viết
Chủ đề

Quản lý thông tin nhân viên

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Hồ sơ nhân viên, quản lý các trình tự thủ tục liên quan đến luật lao động khi ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự

24
10

Chấm công tự động

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Chấm công tự động cho nhân viên với các hình thức: máy chấm công, chấm công nhận diện khuôn mặt qua camera, chấm công qua điện thoại ... khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

4
2

Bảo hiểm xã hội

Giải đáp các vấn đề liên quan bảo hiểm bắt buộc gồm: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm thất nghiệp khi ứng dụng phần mềm Quản lý nhân sự

3
2

Tiền lương-Thưởng-Thuế TNCN

Giải đáp các vấn đề khi sử dụng phân hệ tính lương (lương thời gian, lương sản phẩm, lương công đoạn, lương khoán, lương theo doanh thu, lương theo KPI...), tính thưởng theo doanh số, tính thuế TNCN ... khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

60
54

Cổng thông tin Nhân sự

Giải pháp các vấn đề khi khách hàng sử dụng phân hệ Cổng thông tin Dịch vụ Nhân sự - ESS khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

8
4

Đánh giá năng suất -KPI

Giải pháp và hỗ trợ khách hàng khi ứng dụng phân hệ đánh giá theo hiệu quả công việc (đánh giá OKRs, KPIs ...) khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

0
0

Đánh giá năng lực

Giải pháp và hỗ trợ khách hàng khi ứng dụng phân hệ đánh giá theo năng lực (Competency Mgmt,) khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

2
1

Quản lý Tuyển dụng

Giải pháp và hỗ trợ khách hàng khi ứng dụng phân hệ quản lý tuyển dụng (Talent Acquisition) khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

0
0

Quản lý đào tạo

Giải pháp và hỗ trợ khách hàng khi ứng dụng phân hệ Quản lý đào tạo khi triển khai phần mềm quản lý nhân sự

3
2

Chia sẻ: