Notifications
Clear all

Báo cáo công việc trực tuyến


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Tùy theo từng thời điểm, công ty có thành lập các tổ dự án riêng để thực hiện một số nhiệm vụ, công ty muốn việc báo cáo công việc cho các thành viên này trực tuyến hằng ngày nhằm giúp cho quản lý dự án theo dõi tiến độ công việc . Bên cạnh đó, một số phòng ban cũng áp dụng chính sách báo cáo công việc hằng ngày cho quản lý trực tiếp ngoài các công việc tham gia theo dự án đặc thù, vậy xin hỏi việc thực hiện báo cáo này trong LV HCS như thế nào?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Trong phân hệ E-Portal của LV HCS đã có sẵn tính năng báo cáo công việc giành cho các tất cả đối tượng nhân viên trong công ty tùy thuộc vào tính chất công việc có thể cập nhật kết quả tiến độ công việc hàng ngày lên hệ thống. Khi sử dụng phân hệ E-Portal mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày hoặc theo mốc thời gian tùy chọn. Mở rộng hơn phần báo cáo công việc cho phép nhân viên báo cáo kết quả công việc theo từng dự án cụ thể hoặc hệ thống liên kết với phân hệ đánh giá so sánh kết quả thực tế với mục tiêu đề ra cho từng nhân viên. Hệ thống cho phép người dùng phân quyền cho những nhân viên quản lý cấp trung và cấp cao có thể xem báo cáo tổng hợp thông tin công việc hay tiến độ thực hiện công việc so với kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trước đó của nhân viên trực thuộc bộ phận mình quản lý 
VD: đối với trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh họ có thể xem được tình hình doanh thu của nhóm, khối phòng ban trực thuộc mình quản lý theo từng mốc thời gian; đối với quản lý đề án có thể cập nhật được tiến độ của từng công trình đang thực hiện; đối với nhân viên việc này giúp cho họ có thể kịp thời và chủ động lên kế hoạch cho công việc để đảm báo đạt được kết quả tốt nhất.
Các bước thiết lập và sử dụng báo cáo công việc trên web E-portal:
a. Cấu hình tài khoản đăng nhập E-portal và khai báo cấp quản lý duyệt phép cho nhân viên:
- Menu nhân sự -> Hồ sơ nhân viên -> Bộ phận làm việc -> tài khoản và mật khẩu đăng ký truy cập web E-portal.
- Khai báo cấp quản lý trực tiếp và gián tiếp cho từng nhân viên.
- Khai báo danh mục dự án, danh sách nhân viên thuộc dự án trong trường hợp người dùng muốn nhân viên báo cáo công việc theo nhóm theo từng dự án. Menu nhân sự -> danh mục dự án.
b. Nhập báo cáo kết quả công việc :
- Đối với nhân viên: đăng nhập vào E-portal chọn Thẻ thông tin cá nhân -> Báo cáo công việc. Nội dung công việc thực hiện: ngày, trong giờ, ngoài giờ, thuộc dự án, công việc đã làm, kết quả & ghi chú.
- Đối với quản lý cấp trung, cấp cao: ngoài việc nhập được báo cáo công việc của cá nhân có thể xem kết quả công việc đã được báo cáo từ nhân viên quản lý cấp dưới trên E-portal


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: