Notifications
Clear all

Nhân viên có thể tự chỉnh sửa thông tin không ?


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Tôi muốn nhân viên trong công ty có thể tự truy cứu thông tin hoặc quá trình làm việc của bản thân trong hệ thống. Bên cạnh đó có thể đăng ký xin nghỉ phép, đi công tác, báo cáo công việc hằng ngày trực tiếp từ phần mềm và hệ thống gửi email cho quản lý trực tiếp của nhân viên đó xét duyệt?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Phân hệ E-Portal của HCS sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn. Mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài khoản đăng nhập vào phần mềm và truy cứu xem thông tin của bản thân ví dụ: Thông tin chung (sơ yếu lý lịch) Quá trình làm việc, quá trình lương, phiếu lương hàng tháng. Bên cạnh đó, bạn có thể phân quyền cho phép nhân viên có thể tự chỉnh sửa cho từng thông tin bạn muốn và phân quyền cho quản lý được phép xem thông tin cá nhân của nhân viên mình.
Phân hệ E-portal còn có nhiều tính năng mở rộng khác như đăng ký và xét duyệt nghỉ phép, đi công tác, chấm công, đăng ký tăng ca…. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng phân hệ đánh giá hay phân hệ đào tạo của hệ thống HCS kết hợp với phân hệ E-portal bạn có thể cho nhận viên tự lập yêu cầu đào tạo, hoặc tự đánh giá theo hệ thống KPI đã được thiết lập cho từng vị trí công việc trên web và kèm theo quy trình xét duyệt từ đơn giản (1 cấp xét duyệt) đến phức tạp (n cấp xét duyệt). 
Đối với nhân viên quản lý cấp cao khi đăng nhập vào E-portal, ngoài việc được phép thực thi các quy trình xét duyệt còn có thể xem một số báo cáo quản trị thống kê tích hợp sẵn trong hệ thống. Thống kê tình hình biến động nhân sự theo thời kỳ, chi phí lương, …


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: