Notifications
Clear all

Cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi thì có mất phí?


admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
Topic starter  

Theo quy định của pháp luật thì trường hợp trẻ dưới 6 tuổi bị mất thẻ BHYT, có mong muốn được cấp lại thẻ BHYT. Vậy khi cấp lại thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi có bị mất phí không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Điểm 4 Khoản 12 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

Tại Khoản 4 Điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008

Điều 18. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
...

4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

* Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 18 như sau:
...
4. Người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế phải nộp phí. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách thì người được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế không phải nộp phí.

=> Như vậy, theo quy định trước đây thì việc cấp lại thẻ BHYT sẽ phải mấy phí.

Nhưng tại Điểm d Khoản 2 Điều 23 Luật phí và lệ phí 2015 (có hiệu lực ngày 1/1/2017) có quy định:

Bãi bỏ khoản 4 Điều 18 của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 46/2014/QH13;

=> Như vậy, từ ngày 1/1/2017 Luật phí và lệ phí 2015 có hiệu lực thì khi làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT sẽ không phải mấy phí nữa.


Trích dẫn
Chia sẻ: