Notifications
Clear all

Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con đang học đại học có cần xác nhận của nhà trường hay không?


admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
Topic starter  

Cho em hỏi, con em là sinh viên năm nhất, học đại học ở Hà Nội. Em muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho con, không biết có cần phải xin xác nhận của nhà trường hay không? Nhờ admin hướng dẫn.

Trả lời

Theo Tiết d.1.3 Điểm d Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản giảm trừ gia cảnh, trong đó:

- Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Và tại Tiết g.1.3 Điểm g Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tết d.1.3 Điểm d Khoản 1 Điều này như sau:

- Bản chụp Giấy khai sinh;

- Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

Như vậy, con chị đang học đại học và không có thu nhập thì sẽ thuộc nhóm người phụ thuộc. Theo đó, về hồ sơ để đăng ký cho con chị không cần thiết phải có xác nhận của nhà trường, mà có thể sử dụng bản chụp thẻ sinh viên để cung cấp cho cơ quan quản lý Thuế.


Trích dẫn
Chia sẻ: