Notifications
Clear all

Giá trị hàng hóa dưới 200.000 đồng thì vẫn có thể lập hóa đơn?


admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
Topic starter  

Dạ, xin hỏi: Trong trường hợp thanh toán hàng hóa dưới 200 ngàn đồng thì mình có nhu cầu lập hóa đơn có được không?

Trả lời

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn như sau:

Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Như vậy, về nguyên tắc phải lập hóa đơn với giá trị thanh toàn từ 200.000 đồng trở lên. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu lập với giá trị thanh toán dưới số tiền trên thì vẫn có thể được thực hiện.


Trích dẫn
Chia sẻ: