Notifications
Clear all

Thực hiện hành vi do sự kiện bất khả kháng trong lĩnh vực thuế có bị xử phạt hay không?


admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
Topic starter  

Liên quan đến quy định pháp luật về thuế thì một người khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng trong lĩnh vực thuế có bị xử phạt hay không?

Trả lời

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đồng thời, dẫn chiếu Khoản 4 Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây: Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng.

Do vậy, người thực hiện hành vi do sự kiện bất khả kháng trong lĩnh vực thuế sẽ không bị xử phạt hành chính.


Trích dẫn
Chia sẻ: