Notifications
Clear all

Thực hiện chính sách phúc lợi tự động


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Hiên nay các chính sách phục lợi của công ty tôi như tăng lương,phụ cấp hay bổ nhiệm bãi nhiệm chức vụ mới cho nhân đều dựa việc đánh giá hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm của từng nhân viên. Vậy hệ thống HRP của Lạc Viêt có đáp ứng một cách tự động được cho cách quản lý của chúng tôi không?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Như câu hỏi của bạn ở trên thì hiện nay phân hệ Đánh Giá trong hệ thống của HRP của Lạc Việt đều đáp ứng được một cách thiết thực nhất. Bạn thực hiện như sau:
- Vào phân hệ “Đánh giá” vào “Hệ thống đánh giá”: Thiết lập các tiêu chí đánh giá như cấp xét duyệt, cách đánh năng suất theo điểm, cách đánh giá năng lực theo điểm …
- Vào “Đánh giá” vào “Chính sách phúc lợi”: Thiết lập các chính sách phúc lợi (lương cơ bản, thưởng, thuyên chuyển, kỷ luật, …) tương ứng với từng hạng mục đánh giá xếp loại.
- Vào phân hệ “Đánh giá” vào “Đánh giá định kỳ”: Đánh giá kết quả định kỳ (theo tháng, theo quý hoặc theo năm) cho nhân viên. Từ đó hệ thống sẽ tính được điểm đánh giá tương ứng, và suy ra được mục xếp loại của nhân viên.
- Vào phân hệ “Đánh giá” vào “Hoạch định sau đánh giá”: Kết hợp hạng mục đánh giá (mục c) và chính sách phúc lợi đã thiết lập (mục b), hệ thống sẽ lập được danh sách nhân viên được tăng lương, thưởng, bãi nhiệm hoặc bổ nhiệm. Nếu người dùng click nút “Chuyển” thì khi đó, các thông tin lương, chức vụ, thưởng, … căn cứ sau đánh giá sẽ được tự động cập nhật vào thông tin Hồ sơ nhân viên.


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: