Notifications
Clear all

Xem lịch đào tạo trực tuyến


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Hằng tháng, căn cứ vào kế hoạch đào tạo đã được duyệt, bộ phận đào tạo sẽ lập lịch đào tạo trong tháng. Để giúp nhân viên và các cấp quản lý sắp xếp tham gia đào tạo đồng thời thông báo luôn kết quả các khoá đào tạo cho nhân viên, hệ thống LV HCS có tiện ích nào cho phép nhân viên tự xem lịch sẽ đào tạo, đã đào tạo ... mà Phòng HRD không phải thông báo khi có lịch đào tạo, có kết quả đào tạo?


Trích dẫn
Chia sẻ: