Notifications
Clear all

Chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?


admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
Topic starter  

Tôi được biết theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân có thu nhập phát sinh trong một số trường hợp phải nội khoản thuế thu nhận đó. Vậy Ban biên tập cho hỏi, nếu là chủ doanh nghiệp tư nhân có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập nhận được từ doanh nghiệp không? 

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, có quy định:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công hàng tháng là khoản thu nhập phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Và Thông tư cũng quy định:

...

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động
...
Tại Điều 90 Bộ luật lao động 2012, có quy định:

. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ, không phải là pháp nhân và theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 thì doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Và theo quy định thì khoản thu nhập từ việc quản lý doanh nghiệp tư nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân do chính họ làm ra thì đó không phải là thu nhập từ tiền lương tiền công mà khoản thu nhập của doanh nghiệp tư nhận, khoản thu nhập đó phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

=> Vậy nên, thu nhập hàng tháng phát sinh từ việc quản lý doanh nghiệp tư nhân không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Nhưng những khoản thu nhập phát sinh khác thuộc diện phải chịu thuế thu nhập cá nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân đó vẫn phải chịu thuế TNCN.

Theo nguồn TVPL


Trích dẫn
Chia sẻ: