Notifications
Clear all

Nhập thông tin cho nhiều nhân viên


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Số lượng nhân viên trong công ty tôi hiện nay trên 1000 nhân viên, định kỳ công ty xét duyệt lương và duyệt tăng cho từng nhóm nhân viên. Nhiều nhân viên có cùng mức lương được tăng, vậy tôi sẽ nhập quyết định lương cho nhiều nhân viên, LV SUREHCS có tiện ích nào hỗ trợ cho việc nhập lương cuả tôi được nhanh hơn ?


Trích dẫn
Chia sẻ: