Notifications
Clear all

Quản lý các loại bảo hiểm khác


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Hiện tại trong công ty tổi có mua thêm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên tuỳ theo đối tượng nhân viên, bảo hiểm này được mua trong thời hạn một năm thì gia hạn lại. Vậy trong chương trình LV SUREHCS tôi có thể quản lý việc mua bảo hiểm này cho nhân viên hay không và tôi muốn hệ thống có thể cảnh báo cho tôi việc hết hạn các loại bảo hiểm này trước 7ngày để kịp thời tái tục hợp đồng bảo hiểm?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Hệ thống LV SUREHCS của công ty Lạc Việt luôn có đầy đủ các tính năng quản lý mà Công ty bạn đang cần liên quan đến việc quản lý các loại bảo hiểm ngoài. Bạn vào hệ thống LV SUREHCS và thực hiện như sau:
- Khai báo danh mục loại bảo hiểm ngoài: Vào phân hệ “Bảo hiểm” vào ”Loại bảo hiểm” vào click nút Thêm để thêm 1 danh mục bảo hiểm (chú ý tick chọn option “Bảo hiểm khác”)
- Quản lý thông tin bảo hiểm ngoài cho nhân viên: Vào phân hệ “Nhân sự” vào “Hồ sơ nhân viên” vào “Phúc lợi” vào chọn “Bảo hiểm khác”: khai báo các thông tin như hợp đồng bảo hiểm, loại bảo hiểm ngoài cần mua cho nhân viên, thời gian mua, mức mua, % Doanh nghiệp trả, ….
- Khai báo thời gian để hệ thống cảnh báo hết hạn cho loại bảo hiểm ngoài: Vào phân hệ “Hệ thống” vào Vào phân hệ “Hệ thống” vào “Thiết lập hệ thống nhân sự” vào “Thông báo đến hạn” vào chọn mục “Hết hạn bảo hiểm”: Tick chọn từng loại bảo hiểm, và nhập số ngày cần cảnh báo cho từng loại bảo hiểm ngoài vào click “Ghi nhận”


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: