Notifications
Clear all

Quản lý thời hạn các chứng chỉ


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Do tính chất đặc thù công việc mà một số nhân viên đảm nhận một số chức danh công việc cần được đào tạo các chứng chỉ chuyên ngành liên quan để đảm bảo chất lượng công việc và an toàn lao động, mỗi loại chứng chỉ lại chỉ có thời gian hiệu lực nhất định, vậy trong hệ thống SUREHCS có chức năng nào cảnh báo cho tôi biết trước 7ngày hoặc nhiều hơn để tôi có kế hoạch cử nhân viên tham gia đào tạo kịp thời, đảm bảo không gián đoạn công việc do có vấn đề về bằng cấp?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Hệ thống LV SUREHCS của Lạc Việt luôn đề cao các dự báo để giúp Người quản trị Nhân sự thuận tiện linh hoạt trong việc sử dụng cũng như vận hành thực tế, nên yêu cầu trên của bạn luôn được đáp ứng sẳn trong hệ thống. Bạn vào LV SUREHCS và thực hiện như sau:
- Khai báo danh mục các loại chứng chỉ: Vào phân hệ “Danh mục” vào ”Chứng chỉ” vào click nút Thêm để thêm một chứng chỉ mới: tên chứng chỉ, loại chứng chỉ, thời hạn của chứng chỉ, …
- Vào phân hệ “Hệ thống” vào “Thiết lập hệ thống nhân sự” vào “Thông báo đến hạn” vào chọn mục “Hết hạn chứng chỉ”: click chọn từng loại chứng chỉ và nhập thời hạn cảnh báo tương ứng vào click “Ghi nhận”
- Khi đăng nhập vào chương trình, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo các chứng chỉ hết hạn theo thời hạn mà bạn đã thiết lập tại hệ thống


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: