Notifications
Clear all

Quản lý phép cho nhiều nhóm chế độ khác nhau


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Theo quy định công ty, nhằm tạo chính sách đãi ngộ cao cho các cấp quản lý, công ty tôi phân chia thành nhiều nhóm đối tượng phép khác nhau. Nhóm nhân viên: theo quy định luật hiện hành, nhóm quản lý thì quy định khác như: số ngày phép trong năm 16 ngày, thâm niên tăng phép là hai năm được tăng thay vì 5 năm. Vậy tôi sẽ thực hiện nghiệp vụ này trong LV SUREHCS như thế nào để quản lý các nhóm tính phép khác nhau?


Trích dẫn
Chia sẻ: