Notifications
Clear all

Thay đổi mức lương tối thiểu


Toan Mai
(@toan-mai)
Estimable Member
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 230
Topic starter  

Hệ thống tiền lương công ty đang áp dụng theo ngạch, bậc lương (gồm mức lương tối thiểu và hệ số lương), theo quy định của luật khi mức lương tối thiểu tăng thì công ty sẽ điều chỉnh. Vậy khi điều chỉnh mức lương tối thiểu thì tôi có phải chỉnh sửa lại quyết định lương không? Các quyết định lương cũ có ảnh hưởng gì không khi có thay đổi mức lương này?


Trích dẫn
admin
(@admin)
Thành Viên Admin
Tham gia: 5 năm trước
Bài viết: 688
 

Hệ thống LV SUREHSC của Lạc Việt cho phép bạn định nghĩa ngạch, bậc lương. Với mỗi ngạch lương hệ thống cho phép định nghĩa mức lương tốt thiểu cụ thể. Nếu quy định của luật thay đổi mức tốt thiểu thì bạn chỉ việc vào hệ thống sửa lại mức tối thiểu mới cho ngạch đã định nghĩa mà thôi. Vào hệ thống LV SUREHSC và thực hiện như sau: 
- Vào phân hệ “Danh mục” vào “Tiền lương” vào “Ngạch lương” vào chọn ngạch lương và click nút sửa để sửa lại mức tối thiểu mới vào click nút “Lưu”. Khi ghi nhận mức lương tối thiểu mới, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại các quyết định lương hiện tại. Các quyết định lương quá khứ sẽ giữ nguyên không thay đổi theo mức lương mới.


Trả lờiTrích dẫn
Chia sẻ: