SUREHCS - QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN NHÂN TÀI & NHÂN LỰC

SureHCS TA (Talent Acquisition) bao gồm các quy trình Tuyển dụng toàn diện với công cụ hiện đại nhất giúp nhà tuyển dụng chủ động thực thi chiến lược Thu hút Người Tài và tuyển dụng Nguồn lực nhanh nhất bên cạnh không ngừng quảngbá rộng rãi thương hiệu “Tuyển dụng” đến thị trường Nhân lực.

Hồ sơ Nhân viên

 • Cho phép thiết lập Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp không giới hạn.
 • Hỗ trợ hơn 40 loại thông tin liên quan đến nhân viên từ khi Tuyển dụng-Hội Nhập-Làm việc chính thức-Nghỉ việc. Truy xuất 100% thông tin này theo tiêu thức bất kỳ khi cần.

Bảo hiểm & Thuế TNCN

 • Theo dõi xuyên suốt quá trình tham gia Bảo hiểm của nhân viên. Tự động trích nộp, tính điều chỉnh bảo hiểm, tính chi trả các chính sách phúc lợi từ bảo hiểm.
 • Tạm nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân linh hoạt theo từng loại lao động.
 • Tích hợp hệ thống Bảo Hiểm, Thuế TNCN theo luật định (TS24, HTKK…)

Quản lý Chấm công

 • Thiết kế linh hoạt các chính sách công. Tự động tính công làm việc, đi trễ, về sớm, tăng ca, làm bù, làm đêm theo luật hoặc theo chính sách riêng Doanh nghiệp.
 • Tự động hóa bằng các Quy trình trực tuyến từ lúc phân ca, đổi ca, nghỉ phép, công tác, làm bù, nghỉ bù, bổ sung quét thẻ, xem bảng công tháng.

Tính Lương-Thưởng

 • Không giới hạn khi người dùng tự định nghĩa công thức tính Lương-Thưởng cho các phương thức chi trả trong và ngoài kỳ lương tại mọi loại hình Doanh nghiệp.
 • Thiết lập đa nguyên tệ trong từng khoản thu nhập, thanh toán lương: tiền mặt, đa tài khoản. Hoạch toán và tạo chứng từ tiền lương tự động.

Hoạch định nguồn lực

 • Hỗ trợ thiết kế Hệ thống Chức danh công việc và Bản mô tả công việc.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự hằng năm linh hoạt, hoạch định nguồn lực kế thừa và đánh giá rủi ro nghỉ việc.

Quản trị Năng suất

 • Thiết kế Từ điển chỉ tiêu công việc (KPI) và Tiêu chuẩn công việc cần có theo từng chức danh tuỳ theo mục tiêu ngắn hạn, dài hạn mà bộ phận được giao.
 • Tạo công cụ báo cáo kết quả công việc được giao trực tuyến.

Quản trị Năng lực

 • Xây dựng bộ chỉ tiêu năng lực (Từ điển Năng lực) theo từng Chức danh công việc, xây dựng Ma trận Chức danh công việc nhằm định hướng lộ trình nghề nghiệp cá nhân.
 • Đánh giá liên tục Tiêu chuẩn năng lực cần có từ Hoạch định Nguồn Lực Kế thừa để định hướng phát triển năng lực.

Đánh giá định kỳ

 • Hỗ trợ công cụ thiết kế quy trình đánh giá, kỳ đánh giá linh hoạt tuỳ theo tổ chức.
 • Thiết kế chính sách phúc lợi sau đánh giá tùy biến.
 • Tạo công cụ đánh giá công việc, đánh giá năng lực nhân viên trực tuyến, giảm thiểu thời gian đánh giá và chi phí hành chính.

Hoạch định nguồn lực

 • Hỗ trợ thiết kế Hệ thống Chức danh công việc và Bản mô tả công việc.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch nhân sự hằng năm linh hoạt, hoạch định nguồn lực kế thừa và đánh giá rủi ro nghỉ việc.

Quản trị Năng suất

 • Thiết kế Từ điển chỉ tiêu công việc (KPI) và Tiêu chuẩn công việc cần có theo từng chức danh tuỳ theo mục tiêu ngắn hạn, dài hạn mà bộ phận được giao.
 • Tạo công cụ báo cáo kết quả công việc được giao trực tuyến.

Quản trị Năng lực

 • Xây dựng bộ chỉ tiêu năng lực (Từ điển Năng lực) theo từng Chức danh công việc, xây dựng Ma trận Chức danh công việc nhằm định hướng lộ trình nghề nghiệp cá nhân.
 • Đánh giá liên tục Tiêu chuẩn năng lực cần có từ Hoạch định Nguồn Lực Kế thừa để định hướng phát triển năng lực.

Đánh giá định kỳ

 • Hỗ trợ công cụ thiết kế quy trình đánh giá, kỳ đánh giá linh hoạt tuỳ theo tổ chức.
 • Thiết kế chính sách phúc lợi sau đánh giá tùy biến.
 • Tạo công cụ đánh giá công việc, đánh giá năng lực nhân viên trực tuyến, giảm thiểu thời gian đánh giá và chi phí hành chính.

Khai thác dữ liệu (Data-Mining và BI) theo thời gian thực, tùy biến dưới dạng biểu đồ và dữ liệu giúp ra quyết định và dự đoán xu hướng, lập báo cáo tùy ý.

TẠI SAO CHỌN LẠC VIỆT - SUREHCS

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ NGAY

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

5/5
5/5

*Liên hệ ngay hôm nay để nhận khuyến mãi. Số lượng có hạn.

  Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh Phường 8, Q. Phú Nhuận
  Số điện thoại: (+84.28) 3842.3333 | Fax: (+84.28) 3842.2370 | Email: surehcs@lacviet.com.vn
  Bản quyền ©2020 Công Ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt