Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

thăng chức

Chàng trai 36 tuổi làm việc trong công ty lớn khuyến cáo: Đừng cố chứng minh cho sếp thấy bạn chăm chỉ, thứ họ cần là giá trị và lợi ích mà bạn tạo ra cho công ty

Sự thật là: Ông chủ sẽ chỉ trả công cho giá trị của chính bạn và lợi nhuận mà bạn mang về cho công ty thôi! Ở nơi làm việc, có những người như thế này: Họ rất siêng năng, … Read More