Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Tiền lương KPI

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không?

Tiền lương KPI có phải đóng BHXH, thuế TNCN không? Để thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên, nhiều doanh nghiệp đã thực hiện việc trả lương cho người lao động (NLĐ) theo lương cứng và KPI khi … Read More