Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Liên hệ

Phần mềm quản trị nhân tài & nhân lực Lạc Việt sureHCS

Hệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực với mô hình quản trị hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay

30 ngày/miễn phí
Bắt đầu ngay Nhận tư vấn

Liên hệ với chúng tôi

Điện thoại:

(+84.28) 3842.3333

Fax:

(+84.28) 3842.2370

Website

www.surehcs.com

Văn phòng:

23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông Tin