GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆU QUẢ - sureHCS

NĂM PHÁT TRIỂN
KHÁCH HÀNG
NĂM ĐẠT GIẢI SAO KHUÊ

Là hệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực với mô hình quản trị hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, Lạc Việt SureHCS được đánh giá là “cánh tay phải” đắc lực của Bộ phận quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp bởi những giá trị vượt bậC:

DOANH NGHIỆP

Năng cao năng suất. Giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành. Phát huy tối đa nguồn lực nội bộ.

LÃNH ĐẠO

Quản trị công việc chuyên nghiêp. Tiết kiệm thời gian. Phát triển nhân tài.

NHÂN VIÊN

Nắm vững thông tin doanh nghiệp. Hiểu rõ phạm vi công việc. Định hướng cống hiến.

Các kỹ thuật hiện đại được áp dụng trong surehcs

Lịch sử phát triển LV sureHCS – Ḥệ thống phần mềm quản trị nguồn nhân lực

8 LÝ DO 1000 DOANH NGHIỆP TIN DÙNG sureHCS

về Quản trị chất lượng và Nguyên tắc Bảo mật quy định theo tiêu chuẩn quốc tế