Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Khách hàng

Chuyên nghiệp - Hữu ích - Tiên Phong

Hơn 27 năm phát triển và hơn 1.000 khách hàng sử dụng, Công ty CPTH Lạc Việt liên tục cải tiến giải pháp “Quản trị Nguồn Nhân lực” – SureHCS (Human Capital Solution) trở thành “cánh tay phải” của mọi tổ chức muốn thu hút, quản trị và phát triển Nhân tài.

Khách hàng của Lạc Việt sureHCS

Với đội ngũ gần 500 nhân viên sáng tạo và nhiệt huyết, Lạc Việt luôn tiên phong mang lại những sản phẩm độc đáo, hữu ích với giá thành cạnh tranh cho khách hàng

Năm phát triển
0 +
Khách hàng thân thiết
0 +
Dự án hoàn thành
0 +
Lạc Việt surehcs
phần mềm Lạc Việt surehcs
phần mềm Lạc Việt surehcs
phần mềm Lạc Việt surehcs
phần mềm Lạc Việt surehcs

Bao bì - may mặc - hóa chất

Ngân hàng - Tài chính

Xây dựng - Dầu khí

Sản xuất

Thương mại - Dịch vụ

Y tế - sức khỏe

Ngành hàng khác

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Thông Tin

Câu chuyện khách hàng