Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Triển khai phần mềm

Triển khai phần mềm

Tổng đài hỗ trợ khách hàng triển khai hệ thống khi mua trọn gói các sản phẩm phần mềm của Lạc Việt sureHCS: 0901 55 50 63

triển khai phần mềm

Quy trình triển khai - bảo hành - bảo trì

infographic
Định hướng

Envisioning

Hoạch định

Planning

Triển khai linh hoạt

Agile development

Chuyển giao

Go live

Created with Fabric.js 3.6.3

Phần mềm

Quản lý toàn diện nguồn nhân lực

Được yêu cầu bản Demo và dùng thử trong 30 ngày

Huấn luyện chuyển giao hệ thống

  • Mục tiêu đào tạo

    Phân cấp và đào tạo trực quan giúp người dùng triển khai hệ thống nhanh chóng, thành thạo.

  • Mục tiêu đào tạo

    Đảm bảo vận hành hệ thống ổn định, không phụ thuộc nhà cung cấp giải pháp.

Người dùng lãnh đạo

Theo dõi mô hình tổ chức và quản lý thông tin trong hệ thống, phân tích và đánh giá thông tin qua các báo cáo, thông kê. Nội dung đào tạo gồm:

Người dùng sử dụng hệ thống

Các thao tác nhập dữ liệu, chứng từ nghiệp vụ phát sinh và cách xử lý thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu. Nội dung đào tạo gồm:

Quản trị viên hệ thống

Quản trị hoạt động của hệ thống, CSDL; hỗ trợ công tác bảo trì, bảo dưỡng, phát hiện sự cố (nếu có); bảo mật, bảo lưu thông tin. Nội dung đào tạo gồm:

Bảo hành & Bảo trì hệ thống

Lạc Việt sureHCS luôn mang đến cho quý khách hàng các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì tốt nhất.

Cam kết luôn kịp thời giải quyết tất cả các thắc mắc liên quan đến kỹ thuật cũng như nghiệp vụ chuyên môn nhằm giúp đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp luôn hoạt động tốt.

maintenance

Thời gian bảo hành

12 tháng từ ngày nghiệm thu hệ thống

Trong đó có 40 giờ onsite tại khách hàng cho 01 năm bảo hành/bảo trì khi có yêu cầu và cam kết tiếp tục bảo trì, nâng cấp cho những năm sau đó.

Dịch vụ bảo hành & bảo trì

Các trường hợp hỗ trợ khẩn cấp

  • Huấn luyện chuyên sâu để giải quyết ngay lập tức các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo sự liên tục của hoạt động phần hành nghiệp vụ.

  • Thiết lập hạ tầng server tại Lạc Việt và hệ thống mạng để kết nối hệ thống chạy trên nền tảng hạ tầng Lạc Việt đảm bảo yêu cầu quản trị liên tục.

  • Đào tạo người dùng sử dụng hệ thống và xử lý các tình huống đặc biệt thuộc các tính năng cần thiết trong chi trả chính sách phúc lợi nhân viên.

Thông tin chăm sóc khách hàng

contact us

Quý khách để lại vấn đề cần hỗ trợ vào biểu mẫu bên dưới:

Thông Tin