Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Trung tâm tin tức

Các thông tin liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp thường xuyên được cập nhật tại trang tin tức (Blog) của Lạc Việt sureHCS. Theo dõi thường xuyên để nhận các thông tin mới nhất!

 

Kiến thức

Kỹ năng

Văn bản – tài liệu

thông tin

Kinh nghiệm

Từ điển năng lực

Quy định pháp luật

Tình huống

Category: Hệ thống văn bản pháp luật

Kê khai BHXH

Mã phương án khi kê khai BHXH, BHYT

Mã phương án của nghiệp vụ Tăng, Giảm và Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ, mức đóng khi kê khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

Đăng ký nhận bản tin

Đăng ký bản tin