Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Bộ câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực (P.2)

câu hỏi phỏng vấn

Rất nhiều Nhân sự trong cuộc phỏng vấn tập trung khai thác kinh nghiệm chuyên môn mà quên tìm hiểu, đánh giá kỹ năng mềm hay thái độ làm việc của ứng viên. Trong Báo cáo xu hướng tài năng toàn cầu năm 2019 của LinkedIn, 92% chuyên gia nhân sự đồng ý rằng kỹ năng mềm ngày càng quan trọng với thành công của công ty. 89% ứng viên không trúng tuyển là do thiếu kỹ năng mềm quan trọng. Ở Bộ câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực (P.1) sureHCS đã liệt kê một số câu hỏi giúp Anh/Chị nhân sự có nhiều thông tin để lựa chọn ứng viên ưu tú về với đơn vị mình. Để tiếp nối phần 1, sau đây là  bộ câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực phần 2 SureHCS gửi đến Anh/Chị nhân sự:

1. Bộ 11 câu hỏi phỏng vấn đánh giá khả năng thích ứng và linh hoạt (Adaptability and Flexibility)

Câu 1: Mô tả tình huống mà bạn được giao nhiệm vụ mới mà chưa hề có kinh nghiệm trước đó. Bạn đã thích nghi với tình huống này như thế nào để bất đầu công việc đó nhanh nhất? Kết quả công việc của ba tháng đầu tiên bạn được đánh giá như thế nào? Theo bạn thách thức lớn nhất khi trải qua giai đoạn đó là gì?

Câu 2: Hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn phải học cách sử dụng một hệ thống hoặc phần mềm mới tại nơi làm việc. Bạn đã tiếp cận điều này như thế nào?. Mất bao lâu để bạn hiểu và áp dụng chính thức hệ thống đó trong công việc?

…..

2. Bộ 13 câu hỏi phỏng vấn kỹ năng quản lý Stress (Stress Management/Working under high pressure skill)

Câu 1: Hiện nay bạn thường cảm thấy căng thẳng không? Các vấn đề đó là liên quan đến công việc nhiều hơn hay cuộc sống gia đình nhiều hơn?

Câu 2: Khi cảm thấy quá áp lực và căng thẳng, bạn thường sẽ làm gì để giải tỏa/giảm bớt căng thẳng?

……

3. Bộ 10 câu hỏi phỏng vấn năng lực Hành động hướng kết quả (Achievement orientation competency)

Câu 1: Hãy cho tôi biết về thành tích mà bạn tự hào nhất và lý do tại sao?

Câu 2: Hãy nêu các mục tiêu gần nhất mà bạn đặt ra trong vòng 6tháng qua trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống? Hiện tại tình trạng của các mục tiêu đó ra sao?

……..

Dưới đây là trọn bộ câu hỏi phỏng vấn đánh giá năng lực mà SureHCS đã tổng hợp và chọn lọc kỹ càng. Mong rằng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn trong giai đoạn chuẩn bị phỏng vấn.

ĐỂ TẢI TRỌN BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (P.2) TẠI ĐÂY 

Bài viết tham khảo:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn