Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

File excel tính tiền BHXH một lần năm 2021

File excel tính tiền BHXH một lần năm 2021

File excel tính tiền BHXH một lần để người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện thuận tiện trong việc tính số tiền nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) 01 lần sẽ là bao nhiêu.

Nội dung File gồm 2 sheet:

– Bảng 1: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH từ 12 tháng trở lên.

– Bảng 2: Tính tiền BHXH một lần với trường hợp thời gian đóng BHXH dưới 12 tháng.

Căn cứ pháp lý:

–  Theo Điều 60, Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

–  Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015;

–  Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016.

– Theo Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;

– Điều 7 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ngày 20/11/2014;

Tải File tính tiền BHXH một lần năm 2021 Tại Đây

 

Theo nguồn TVPL

Bài viết tham khảo:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn