Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

File Excel quy đổi lương Net sang Gross

file excel quy đổi lương net sang gross

Hiện nay, có hai hình thức trả lương phổ biến cho người lao động (NLĐ) là lương Gross và lương Net. Để thuận tiện hơn trong cách tính lương Net khi được trả lương Gross, cùng SureHCS xem file Excel quy đổi lương Net sang Gross.

1. Lương Gross là gì?

Hiện nay không có Điều khoản nào của pháp luật quy định về khái niệm lương Gross. Trên thực tế, lương Gross được hiểu đơn giản là tổng thu nhập mỗi tháng NLĐ nhận được gồm cả lương cơ bản và các khoản trợ cấp, phụ cấp, hoa hồng… trong đó có cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Do đó, mức lương thực nhận của NLĐ sẽ thấp hơn lương Gross vì phải trích ra một phần tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và nộp thuế TNCN theo quy định.

Ví dụ: Theo như thỏa thuận, doanh nghiệp sẽ trả lương Gross cho NLĐ là 08 triệu đồng thì người này phải trích đóng 10,5% lương cho BHXH, BHYT, BHTN. Tuy nhiên số tiền này chưa đến mức phải nộp thuế TNCN nên mỗi tháng, NLĐ này sẽ được nhận thực tế số tiền là 7,16 triệu đồng.

2. Lương Net là gì?

Tương tự như lương Gross, lương Net cũng không được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Lương Net được hiểu là tiền lương thực nhận mà NLĐ được công ty trả hàng tháng sau khi đã trừ hết các loại khoản chi phí bảo hiểm, thuế TNCN.

Ví dụ: Theo thỏa thuận, DN sẽ trả lương Net cho NLĐ là 08 triệu đồng thì có nghĩa NLĐ sẽ được nhận thực tế 08 triệu đồng mà không mất bất kì khoản phí BHXH bắt buộc nào và thuế TNCN. 

>> Có thể bạn muốn biết:

3. Cách tính lương Gross sang lương Net

Nếu NLĐ nhận lương gross thì việc tính lương net sẽ được tính như sau:

Lương Net = Lương Gross – (BHXH + BHYT + BHTN) – Thuế TNCN (nếu có)

Trong đó:

– Tỷ lệ trích đóng BHXH từ tiền lương của NLĐ được xác định như sau:

(Căn cứ: Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

Tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc

Hưu trí và tử tuất (BHXH)

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Bảo hiểm y tế (BHYT)

Tổng

8%

1%

1,5 %

10,5%

– Thuế TNCN: NLĐ chỉ phải nộp khi có thu nhập tính thuế và  được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN =

(Tổng thu nhập –

Các khoản được miễn

Các khoản giảm trừ)

x Thuế suất

Để hiểu rõ hơn về công thức này, NLĐ có thể tham khảo ví dụ minh họa sau:

Anh A làm nhân viên kinh doanh cho công ty X với mức lương Gross là 30 triệu đồng/tháng. Trong tháng, anh A sẽ phải trích đóng các khoản tiền sau:

* Về các khoản BHXH

– BHXH: 30 triệu đồng x 8% = 2,4 triệu đồng

– BHTN: 30 triệu đồng x 1% = 300.000 đồng

– BHYT: 30 triệu đồng x 1,5% = 450.000 đồng

Như vậy tổng số tiền anh A phải trích để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc/tháng là:

2,4 triệu đồng + 300.000 đồng + 450.000 đồng = 3,15 triệu đồng

* Về thuế TNCN

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 và Điều 20 Luật Thuế TNCN, mỗi NLĐ được giảm trừ như sau:

– Giảm trừ gia cảnh đối với chính bản thân: 11 triệu đồng/tháng.

– Giảm trừ người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng/người.

– Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện.

Giả sử anh A có 01 người phụ thuộc, trong tháng anh A không đóng góp từ thiện, nhân đạo thì thuế TNCN trong tháng của anh A được tạm tính như sau:

– Thu nhập tính thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn – Các khoản giảm trừ =

30 triệu đồng – 3,15 triệu đồng – 11 triệu đồng – 4,4 triệu đồng = 11,45 triệu đồng

Thuế TNCN của anh A được tính theo các bậc như sau:

+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 05 triệu đồng, thuế suất 5%:

05 triệu đồng × 5% = 250.000 đồng

+ Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu đồng – 05 triệu đồng) × 10% = 500.000 đồng

+ Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(11,45 triệu đồng – 10 triệu đồng) × 15% = 217.500 đồng

Tổng thuế TNCN = 250.000 + 500.000 + 217.500 = 967.500 đồng

Như vậy, lương Net mà anh A được nhận là:

Lương Net = 30 triệu đồng – 3,15 triệu đồng – 967.500 đồng = 25.882.500 đồng

Tải về file Excel chuyển đổi lương Net sang Gross

Theo nguồn Luật Việt Nam

Bài viết tham khảo:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn