Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Mẫu 25 loại văn bản hành chính theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

MẪU 25 LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 30/2020/NĐ-CP

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành mẫu của 25 loại văn bản hành chính sau đây:

[mailmunch-form id="1031335"]

File Nghị định 30/2020/NĐ-CP trình bày 25 loại văn bản hành chính: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, công văn, công điện, giấy mời, giấy giới thiệu, biên bản, giấy nghỉ phép

Lưu ý: Nghị định 30 (có hiệu lực từ ngày 05/3/2020) quy định 29 loại văn bản hành chính , tuy nhiên chỉ ban hành mẫu của 25 loại (không có mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công).

(Theo nguồn TVPL)

Xem thêm các văn bản pháp luật về quản trị nhân sự khác:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn