Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất theo quy định của Bộ luật Lao động 2019

Mẫu Hợp đồng lao động mới

theo quy định của Bộ luật Lao động 2019

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, quy định thêm nhiều điểm mới về hợp đồng lao động. Sau đây là Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Mau-Hop-dong-lao-dong-moi-nhat-theo-quy-dinh-cua-Bo-luat-Lao-dong-2019-sureHCS
Mẫu Hợp đồng lao động mới nhất theo quy định của Bộ luật Lao động 2019

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự thỏa thuận giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản (người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản). Trừ các trường hợp khác có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói theo luật định.

Ngoài ra, HĐLĐ có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

1. Loại hợp đồng lao động:

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động; các bên phải giao kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Nội dung hợp đồng lao động:

HĐLĐ phải bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Lưu ý: Sau khi giao kết HĐLĐ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở doanh nghiệp. Việc khai báo phải thực hiện trước ngày 03 của tháng liền kề.

Đồng thời thực hiện thủ tục Báo tăng lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động.

Dowload mẫu TẠI ĐÂY 

Theo nguồn TVPL

Bài viết tham khảo:

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn