Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

lãnh đạo

Kỹ năng quản lý & Kỹ năng lãnh đạo khác nhau thế nào?

Tại sao kỹ năng quản lý lại khác với kỹ năng lãnh đạo? Có người là một lãnh đạo tồi nhưng lại là một quản lý xuất sắc hay ngược lại. Và đây là 3 sự khác biệt lớn giữa người … Read More