Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

HR Transformation là gì? 5 bí quyết chuyển đổi nhân sự THÀNH CÔNG

Chuyển đổi nhân sự

Chuyển đổi nhân sự, đang trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi trong các doanh nghiệp. Từ việc phát triển các công nghệ mới, đến thay đổi trong cách thức làm việc và quản lý nhân sự, giúp các doanh nghiệp thích nghi với môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phát triển bền vững. Vậy HR Transformation là gì? bí quyết gì giúp doanh nghiệp thành công.

1. HR Transformation là gì?

Chuyển đổi nhân sự hay HR Transformation là quá trình tổng thể để cải thiện và tái thiết toàn bộ bộ máy nhân sự trong một tổ chức. Nó bao gồm việc thay đổi chức năng cốt lõi của bộ phận nhân sự để phản ánh và hỗ trợ tốt hơn cho các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

2. Vì sao doanh nghiệp nên thực hiện chuyển đổi nhân sự?

Việc quản lý nhân sự đang đối mặt với những thách thức lớn trong công tác quản lý kể từ khi sau đại dịch Covid-19 đến thời điểm hiện tại. Các nhà quản trị nhân sự hiện nay nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nguồn lực. Để từ đó đạt được sự cạnh tranh trên thị trường, tạo sự ủng hộ từ khách hàng và nhân viên, phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài.

Chuyển đổi nhân sự
Vì sao doanh nghiệp nên thực hiện chuyển đổi nhân sự?

Do đó, quá trình chuyển đổi nhân sự được đẩy nhanh để giúp doanh nghiệp:

 • Đưa chiến lược nhân sự vào trung tâm của tương lai tổ chức trong những năm sắp tới.
 • Nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến con người, bắt kịp cơ hội mới một cách nhanh chóng, xây dựng môi trường làm việc truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên và tăng giá trị doanh nghiệp.
 • Các chức năng nhân sự đang có xu hướng chuyển đổi sâu theo chiều dọc. Để giúp doanh nghiệp thích ứng và chuyển đổi, bộ phận nhân sự cần phát triển theo chiều ngang, trở thành đối tác thực sự của doanh nghiệp, chia sẻ kết quả kiểm soát và sở hữu cùng các bên liên quan khác.

3. Sự chuyển đổi trong lĩnh vực Nhân sự – Bước đột phá để đạt được thành công

Nhân sự là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại hiện tại khi môi trường kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng và các ứng viên tài năng có nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, phòng Nhân sự phải đương đầu với những thách thức đầy rẫy và thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhanh chóng.

Chuyển đổi nhân sự
Sự chuyển đổi trong lĩnh vực Nhân sự – Bước đột phá để đạt được thành công

Có ba lý do chính để thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhân sự: 

Đầu tiên, thay đổi về đa dạng hóa lực lượng lao động đòi hỏi phòng Nhân sự phải có các chính sách và hệ thống linh hoạt, hỗ trợ chuyển giao kiến thức và đào tạo lại người lao động cũ. 

Thứ hai, mô hình kinh doanh biến động nhanh chóng đòi hỏi phòng Nhân sự phải xây dựng và định hình lại đội ngũ một cách nhanh chóng, hỗ trợ nhân viên tài năng phát huy thế mạnh và học hỏi thêm kiến thức. 

Cuối cùng, việc sử dụng công nghệ minh bạch giúp cải thiện quản lý nhân sự, đồng thời thu hút nhân viên sử dụng các hệ thống tiên tiến và dễ sử dụng.

Tổng quan, chuyển đổi nhân sự là bước đột phá quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

4. 05 bí quyết chuyển đổi nhân sự THÀNH CÔNG 

Để thành công trong việc chuyển đổi nhân sự, có 5 bí quyết quan trọng cần áp dụng. Đây là một thử thách khó khăn đối với doanh nghiệp và nhân viên của họ. Vì vậy, để đảm bảo thành công, doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch và chuẩn bị cho những thay đổi trước khi triển khai.

Chuyển đổi nhân sự
05 bí quyết chuyển đổi nhân sự THÀNH CÔNG

4.1 Điều quan trọng là yếu tố con người trong quá trình chuyển đổi

Để thành công trong quá trình chuyển đổi nhân sự, cần chú ý đến yếu tố con người. Để đảm bảo sự ủng hộ và tham gia của nhân viên, hãy áp dụng phương pháp lấy con người làm trung tâm trong quá trình lập kế hoạch, đặt câu hỏi và giải quyết mối quan tâm của họ, và minh bạch trong suốt quá trình thay đổi. Khi đó, nhân viên sẽ có động lực tham gia vào quá trình thay đổi và thích ứng với sự thay đổi.

4.2 Đảm bảo sự tham gia của đội ngũ lãnh đạo trong quá trình chuyển đổi

Để HR Transformation thành công, đội ngũ lãnh đạo cấp cao phải tham gia tích cực. Đây là điểm khởi đầu để đảm bảo thành công trong việc chuyển đổi nhân sự. Các doanh nghiệp cần đào tạo những nhà lãnh đạo trở thành những quan quân trong quá trình thay đổi. 

Vì vậy, giám đốc điều hành phải làm gương và hướng dẫn mọi người đón nhận nền văn hóa nhân sự mới. Để đạt được mục tiêu này, cấp giám đốc điều hành cần được tham gia vào quá trình ngay từ đầu, hợp tác với các nhà lãnh đạo khác trong toàn công ty, lắng nghe góp ý và trả lời các câu hỏi để đảm bảo được sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao nhất.

4.3 Tối ưu hóa việc áp dụng công nghệ trong quá trình chuyển đổi nhân sự

Việc áp dụng công nghệ một cách chiến lược là một phần quan trọng của quá trình chuyển đổi nhân sự. Tuy nhiên, việc nhắm mục tiêu chuyển đổi số làm thước đo xác định thành công duy nhất không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Thay vào đó, việc triển khai công nghệ nên được coi là phương tiện để hiện thực hóa vai trò chiến lược của bộ phận nhân sự trong công ty.

Để đảm bảo sự thành công của quá trình chuyển đổi, cần cẩn thận xem xét phần mềm phù hợp để giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu chuyển đổi của mình. Các công cụ phù hợp sẽ đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và phải thực hiện được những công việc sau:

 • Tự động hóa và hợp lý hóa tất cả các quy trình dữ liệu thủ công.
 • Giảm thời gian quy trình tuyển dụng xuống gần bằng 0, giảm bớt thời gian cho các buổi phỏng vấn.
 • Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho ứng viên và nhân viên.
 • Cho phép bộ phận nhân sự tuân theo các mục tiêu hòa nhập và đa dạng.
 • Tuyển chọn nhân viên phù hợp với vị trí việc làm.

4.4 Chiến lược lập kế hoạch chuyển đổi vai trò nhân sự

Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều doanh nghiệp là thiếu kế hoạch chiến lược để chuyển đổi vai trò của bộ phận nhân sự.

Để đạt được một chiến lược HR Transformation toàn diện, cần bao gồm các hạng mục sau:

 • Xác định mục tiêu cho quá trình chuyển đổi, bao gồm cả mục tiêu kinh doanh lớn hơn và nhu cầu của bộ phận nhân sự trong công ty.
 • Liệt kê các bên liên quan và xác định vai trò của họ trong quá trình chuyển đổi. Danh sách này cần bao gồm các cấp trên, nhóm nhân sự và những người từ các bộ phận khác có thông tin cần thiết để hỗ trợ xây dựng chiến lược và điều hướng quá trình chuyển đổi.
 • Lập kế hoạch truyền thông và giao tiếp với các bên liên quan, bao gồm việc phổ biến thông tin và các phương pháp thực hiện.
 • Thiết lập hướng dẫn từng bước cho quá trình chuyển đổi, bao gồm các công cụ quy trình phù hợp với từng bên liên quan trong mỗi giai đoạn.
 • Xác định các chỉ số thành công có thể đo lường được dựa trên các mục tiêu đề ra.

4.5 Cải thiện chuyển đổi nhân sự thông qua cơ sở dữ liệu

Để đảm bảo thành công trong quá trình chuyển đổi nhân sự, dữ liệu được coi là “Kim chỉ nam” dẫn đường quan trọng. Điều này bao gồm quyền truy cập của bộ phận nhân sự đến các nguồn dữ liệu về nguồn nhân lực, như nhân khẩu học, kỹ năng, kết quả dự án và đào tạo lực lượng lao động, và dữ liệu quản trị hiệu suất. 

Khi được kết hợp với các nguồn dữ liệu tổ chức chiến lược khác nhau, các doanh nghiệp có thể xác định cơ hội chuyển đổi và đo lường tác động của những nỗ lực đó. Điều này giúp tận dụng sức mạnh của phân tích và đảm bảo thành công, lấy dữ liệu nhân sự để thúc đẩy kết quả kinh doanh ngoài nhân sự. 

Tích hợp chiến lược nhân tài vào chiến lược tổng thể đã trở thành một yếu tố thiết yếu trong phát triển doanh nghiệp ở mọi quy mô, và là cách để nuôi dưỡng nguồn vốn nhân tài chất lượng cao trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh hiện nay. Mặc dù hành trình chuyển đổi có thể khác nhau cho từng công ty, nhưng kết quả cuối cùng là sự kết hợp nhân tài vào các quyết định kinh doanh.

5. Chuyển đổi HR – Thay đổi chiến lược chức năng của bộ phận nhân sự

Chuyển đổi nhân sự
Chuyển đổi HR – Thay đổi chiến lược chức năng của bộ phận nhân sự

Trong tương lai, bộ phận nhân sự sẽ phát triển theo chiều ngang – hoạt động như một cơ quan điều hành tích hợp, đảm bảo tất cả các quyết định quan trọng đều được đưa ra dựa trên con người và năng lực của tổ chức, thay vì hoạt động như một bộ phận chuyên môn độc lập. (theo Danny Ferron – chuyên gia tư vấn phát triển con người tại EY)

Chuyển đổi HR là một quá trình phức tạp. Nhiều doanh nghiệp có quan niệm sai lầm về công tác này – chỉ tập trung triển khai công nghệ nhân sự và tăng cường trao đổi giữa bộ phận nhân sự và cấp lãnh đạo. Mặc dù cả hai đều là yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi nguồn nhân lực, nhưng chưa đủ để đạt được thành công cho quá trình này.

Chuyển đổi HR đích thực là khi doanh nghiệp định vị bộ phận nhân sự như một đối tác kinh doanh trong tổ chức – đảm bảo tất cả các chiến lược liên quan đến con người đều phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu tích hợp này, các cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm xúc tiến quá trình chuyển đổi HR và đảm bảo mọi hoạt động được xây dựng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Theo một nghiên cứu, điều này đòi hỏi các giám đốc điều hành phải xóa nhòa ranh giới giữa họ và lãnh đạo bộ phận – sẵn sàng trao đổi thông tin để tạo ra một mạng lưới các mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, cùng chia sẻ giá trị. Ở mức độ chuyển đổi này, bộ phận nhân sự đóng vai trò tư vấn chiến lược về mục tiêu kinh doanh cho tổ chức.

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn