Lạc Việt sureHCS

Lạc Việt sureHCS

Created with Fabric.js 3.6.3
Tư vấn phần mềm quản trị nguồn nhân lực toàn diện

Lạc Việt sureHCS là “cánh tay phải đắc lực” của hơn 1000 doanh nghiệp tại Việt Nam từ năm 1995.

Hotline: 0901 55 50 63

Nguyên tắc và các bước xây dựng định biên nhân sự

xây dựng định biên nhân sự

Định biên nhân sự cũng là 1 trong các yếu tố quan trọng trong công tác quản trị nguồn nhân lực và để thực hiện chính sách tuyển dụng. Bài viết sau sẽ đưa bạn đến các thông tin chi tiết hơn về nguyên tắc và các bước định biên nhân sự.

xây dựng định biên nhân sự

I. Định biên nhân sự là gì?

Có thể hiểu một cách đơn giản là việc xác định đội ngũ nhân lực với những điều kiện về tri thức, phẩm chất có thể đáp ứng khối lượng công việc ở một vị trí cụ thể nào đó. Và còn được hiểu là quá trình tính toán, xác định lại cơ cấu nguồn lực cả về số lượng lẫn chất lượng tại từng vị trí, bộ phận từ đó có các kế hoạch, quyết định tuyển dụng cho phù hợp.

II. Nguyên tắc để định biên nhân sự

Không có công thức nào để định biên nhân sự thay vào đó  là sẽ dựa vào 3 nhóm nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc về tỷ lệ tương quan

xây dựng định biên nhân sự

Xem thêm: Chính sách thu hút nhân tài gồm những tiêu chí nào?

2. Nguyên tắc về mức lao động

xây dựng định biên nhân sự

Xem thêm: Những cách tạo động lực cho nhân viên làm việc hiệu quả

3. Các nguyên tắc về tần suất và thời lượng

xây dựng định biên nhân sự

Xem thêm: Bản đồ chiến lược nhân sự công cụ cho quản trị nguồn lực

III. Các bước xây dựng kế hoạch định biên nhân sự

Doanh nghiệp cần xây dựng các kế hoạch cụ thể, rõ ràng, phải có sự liên kết giữa các phòng ban với nhau.

xây dựng định biên nhân sự

Bước 1: Dự báo về nguồn nhân lực

Xác định, dự báo về nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp trong tương lai một cách chính xác. Khi hiểu rõ doanh nghiệp sẽ xác định được nhu cầu nhân lực, như:

  • Thời gian: khi nào thì cần nguồn lực?
  • Chất lượng: những phẩm chất và kỹ năng cần thiết đối với nguồn lực là gì?
  • Số lượng: cần bao nhiêu nhân viên cho các vị trí công việc?

Bước 2: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Phân tích những ưu điểm và nhược điểm nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Dựa trên các yếu tố về mặt hệ thống và mặt quá trình để xác định.

Trong đó:

  • Yếu tố về mặt hệ thống bao gồm: Số lượng, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và các phẩm chất cá nhân khác.
  • Yếu tố về mặt quá trình bao gồm: Mức độ hấp dẫn của công việc, sự thỏa mãn của nhân viên đối với công việc, văn hóa doanh nghiệp, phong cách quản lý,…..

Bước 3: Quyết định tăng hoặc giảm nguồn lực

Cần xác định nguồn lực thực tế với nhu cầu cần có để xem nhân lực đang thiếu hay thừa. Qua đó có các giải pháp khắc phục thực trạng và có sự điều chỉnh phù hợp.

Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện

Để lập kế hoạch định biên nhân sự, cần xây dựng các nội dung cơ bản như sau:

  • Kế hoạch tuyển dụng
  • Cơ cấu tổ chức
  • Kế hoạch đề bạt và thuyên chuyển nhân viên ở các bộ phận
  • Kế hoạch tinh giảm lao động dư thừa

Bước 5: Đánh giá việc thực hiện

Đánh giá đóng vai trò quan trọng trong quá trình định biên nhân sự. Dựa vào đó xác định được những sai lệch giữa mục tiêu nếu có và có những giải pháp điều chỉnh sai lệch hoàn thiện và phù hợp hơn.

xây dựng định biên nhân sự

Kết luận:

Thu hút nhân tài không khó những làm thế nào để giữ chân được họ và giúp họ phát huy tiềm lực vốn có của bản thân mới khó. Với những thông tin trên, sureHCS hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp hiểu hơn về khái niệm cũng như các bước xây dựng định biên nhân sự cho đơn vị mình phù hợp.

Bài viết tham khảo

 

Chia sẻ bài viết:

Facebook
Twitter
LinkedIn